Aforizmák 5 – Rev. Dr. Pungur József

Aforizmák 5

 • Nem lehet eredményesen egy eszmével, ideológiával vagy vallással szemben erőszakkal, fegyverrel, háborúkkal fellépni. Eszmét eszmével, ideológiát ideológiával, vallást vallással lehet csak legyőzni. Ezt mára már elfelejtették – ezért vagyunk ott ahol vagyunk.

 • A Kereszténység megrontása korunkban a Francia Forradalommal kezdődött (1789). Azóta belűlről a Liberális Teológia férge rontja. Kívülről meg egy másik vallás kardja suhog felé.

 • A világ azért létezhet, mert a természeti törvények mentén halad. A modern liberális ember pedig végtelen szabadságot követel magánk – és semmiféle szabályt, törvényt, és korlátozást nem fogad el. Akkor miért csodálkozunk hogy egyre nagyobb káoszban élünk és vergődünk?

 • A nyugati világban valami penultimat (a végső előtti) került az ultimat (az igazi végső – Isten) helyére. (Paul Tillich).

 • A II. Világháborúban legyőzött Németország jövőjét a győztesek úgy határozták meg, hogy gazdaságilag lehet erős hatalom – a kommunizmus terjeszkedésének veszélye miatt. Politikailag azonban a Weimari Köztársaság mintáját kell követnie – és mindez korunkban megvalósult – de milyen eredménnyel?

 • Akit Isten el akar veszejteni, annak beköti szemét és bedugja a fülét!
  Nem ilyen politikusokkal van tele a nyugati világ?
  Akkor miért csodálkozunk, hogy oda jutottunk ahol vagyunk?

 • Korunkban egyik ideológia gyorsan váltja a másikat. Mindegyik a végső megoldást igéri. Mikor ezzel csődöt mondanak és eltűnnek a politikai porondról, egy olyan világot hagynak maguk után – amely közelebb került a végső pusztuláshoz.

 • A kevés jó politikai irányvonal megjelenő sikereivel párhuzamosan előkerülnek annak megrontói, haszonélvezői és vámszedői – akik a maguk önző meggazdagodásán és hatalmuk fitogtatásán fáradoznak.
  Ez az újgazdagok, az oligarchák és a parvenük vékony ám befolyásos rétege.
  Ha ezeket meg nem fékezik – menthetetlenűl aláássák az őket kitermelő rezsimet. Ez olyan természetes, mint ahogy a kertben a virág mellett gaz is kinő.
  Ezt is, azt is tanácsos eltávolítani.

 • Miről lehet a parvenüket felismerni?
  Egyrészt egyre növekvő gazdagságukról, másrészt párhuzmosan növekvő befolyásukról, harmadsorban mindkettő mutogatásáról – amely egyben le is leplezi őket s csodálat helyett megvetés a részük!

Dr. Pungur József

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s