A Szentlélek (Pünkösd előtt és után) – Rev- dr. Pungur József

A Szentlélek

(Pünkösd előtt és után)

(János ev. 20: 19-23)

Ez a jelenet Pünkösd előtt történt és mégis Pünkösdről szól. Lássuk üzeneteit:

1.Igénk elbeszélése a tanitványok helyzetének leírásával kezdődik, akik az Úr mennybemenetele után voltak és Pünkösd előtt. Mesterük a mennybe ment s ők árváknak, kiszolgáltatottaknak érzeték magukat. Igy éthető, hogy bezárkóztak egy jeruzsálemi felházba mert féltek, hogy a mesterük után most majd ők kerülnek sorra az üldöztetésben. Zavarban voltak és végtelenül tanácstalanok, hogy mitévők legyenek.

Minket is kísért a bezárkózás – az élet bizonytalanságai miatt. A régiek azt beszélik volt idő amikor e városban senki nem zárta be a házát. Nyitva hagyták, mert tudták, hogy távollétükben senki sem fog oda bemenni azért, hogy netán valamit eltulajdonitson. Hol vannak már ezek az idők? Ma szinte kötelező keritéssel körülvenni a házat és valamiféle biztositó berendezést felszeltetni gonosz indulatu emberek ellen. Parkházegyüttesek épülnek falall körülvéve, speciálisan nyíló kapuval és magánőrséggel. Lassan irigyelni fogjuk a csigát mely a hátán hordozza házát, hogy veszély esetén;n abba húzódva menedéket találjon. Korunkban a világ globalizálódik, ugyanakkor az emberek egyre inkább izolálódnak egymástól s magukba gubózva élik életüket a bizonytalanság és a félelem miatt.

2. Ám Jézus bejön a félelemmel telt tanitványokhoz a bezárt ajtón át is. Ő a feltámadott Úr feltudja törni az övéi bezárkózottságát fizikai és lelki érelemben is. Jézus mindig is a nyitottságot szerette. Ő nem vonult el pusztába mint Keresztelő János, vagy a Qumran szekta tagjai akik kivonultak a bűnös városokból s felépitették a pusztában a tökéletesek közösségét. Jézus közössége az Egyház is mindig nyitott volt és kész segítésre. Az Egyház nem élhet önmagába zárkózva. Nem mehet el a világ szenvedései mellett szenvtelenül mint az irgalmas samaritánus példázatában a pap és a lévita az úton kirabolt és vérző ember mellett. Az ilyen egyházra nincs szüksége sem embernek, sem Istennek. Nekünk felelősségünk van a vlágért, s benne a mi népünk sorsáért az itteni és az otthoni magyarságért. Milyen istenes dolog az, hogy egyházaink és államunk felépítenek romba döntört templomokat, iskolákat és kórházakat!

Jézus át tudja törni bezárkózottságunkat, izoláltságunkat és félelmeinket is. Ő a hű barát!

3. Jézus tudja mi az alapbajunk: Szentlélekre van szükségünk nekünk is mint a tanítványoknak. A tanítványok már mindent tudtak, hiszen Jézussal voltak évekig. Ismerték tanitását, látták csodáit, élvezték felemelő közelségét. És mégis erőtlenek voltak. Mi is így vagyunk: tudjuk a keresztény elméletet, hitük alapvető tanításait, azt, hogy kicsoda Isten, Krisztus sőt még a Szentlélekről is tudunk – és mégis erőtelenek vagynk – mert hiányzik életünkből a Szentlélek! Már régen tudták, hogy az uránércben roppant erők vannak, csak fel kell ezt szabaditgani. Ez csak korunkban történt meg. A békés célu atomenergia ma áramot fejleszt. A teremtéskot Ádámot Isten a föld porából teremtette meg, de csak akkor lett élővé amikor Isten Ádám orrába lehelte életet adó lehelletét.Mi emberek az isteni lélek nélkül csupám élő halottak vagyunk: mi is és kortásaink is.

Jézus azért jött vissza tanitványaihoz, hogy lelket leheljen beléjük: Vegytek Szentlelket s rájuk lehelt. úgy mint Isten Ádám élővé tételekor. Ez a második teremtés! A Szentlélek ünnepe nemcsak annak megünneplése miatt van, hanem azért, hogy Isten Lelke bennünk is éljen, hogy ne a világ fiai, hanem Isten gyermekei legyünk. Azok vették Isten Szntlelkét akik Istennek a Szentírásban kijelentett akarata szerint mint az ő gyermekei igyekeznek élni.

A Szentléleki már Pünkösd előtt is adatott.Itt a tanítványoknak, korábban a prófétáknak és istenes embereknek..

Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek Pünkösd uán is adatik. Akkor a teljessége jött el, mely megtereette az Egyházat. Azóta is szüntelnül jő az egyes emberekhez s tesz őket Isten gyermekeivé. Téged is azzá akar tenni!

Dr. Pungur József

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s