Rev. Dr. Pungur József : Adventi várakozás

Adventi várakozás

Várom az Urat” (Zsoltárok 130:5)

Advent a Krisztusvárás időszaka a keresztény ember számára. A várakozás az egyik legsajátosabb emberi magatartás. Alapjában véve nem más, mint a jövőtől reméltnek megérkezésére való figyelés. Az ember igazában véve várakozó ember. Az anya várja gyermeke megérkezését, majd felnövekedését, s végűl szárnyrakelését. A földműves várja a vetés kikelését, majd szárba szökkenését és megérését. A kertész várja a bimb6 kibomlását, majd gyümölccsé válását és beérését.

Ma is váradalmak között élünk. Várjuk, hogy a holnap jót hoz: a gazdaság talpraállását, a munkanélküliség megszünését, a munkabérek emelkefését. Mások várják életük elrendeződését, kibontakozását, helyük megtalálását a családban, a társadalomban. A világ egy jobb jövőt vár: a béke, jólét és az igazság holnapját. Az utas megérkezést vár, a rab szabadulást, a beteg gyógyulást. A keresztény ember sem kivétel ez alól, a mi szíviinket is sokféle várakozás tölti be.

Am a keresztény embernek van egy sajátossága, mégpedig az, hogy ő a megváltó Úr Krisztus dicsőséges megjelenését várja, azaz Krisztus visszajövetelét. De miért szükséges Krisztus visszajovetelét várni? Nem elég-e az, hogy hálásan emlékszünk az ő első eljövetelére, arra, hogy ő mint Isten Fia eljött és megváltotta az emberiséget a bűntől és a kárhozattól. Ami azt jelenti, hogy aki benne hisz, őt követi – az élete elmúltával joggal remélheti a mennybe való befogadtatást. Miért kell akkor az ő visszajövetelére várni?

Azert, mert ez a világ minden emberi tervezés, ,erőfeszités, haladás, ígérgetés ellenére is töredékes, torzó, nyomorúsággal terhes, szenvedéssel megterhelt, tragikus világ maradt és fog is maradni. A vilagot lehet javitgatni, de megváltoztatni a világot ember nem tudja. A világ tragikus vonasát csak maga a teremtő Isten tudja elvenni, kivenni e vilagbó1. Ezért beszélnek a Biblia könyvei arról, hogy ennek a világnak ideje lejár és Isten új teremtése révén új ég és új föld fogja elfoglalni a réginek helyét – s benne lesz az Új Ember mint az Új teremtésnek koronája. S mindez Krisztus dicsőséges visszatéréséhez van kötve – a Biblia ígérete szerint. Emberi váradalmaink legtöbbször soha nem valósulnak meg, soha nem válnak valóra. Innen ered emberi életünk legtöbb csalódasa.

Ezért lesz az emberi élet váradalmak és csalódasok között hányodó élet. A keresztény ember váradalma Krisztus visszajövetele felé azonban beteljesülő váradalom. Erdemes elgondolkozni azon, hogy az emberek általában forditva látják ezt. A világi váradalmaikat tekintik beteljesülőnek, s Isten ígéretét Szent Fia visszajövetele felől dicsőségben csak amolyan vallásos túlzásnak tartják.

Gondoljuk meg, hogy Isten ígéretei rendre megvalósulnak. Igéjéből egy pontocska sem veszett el. Gondolj arra, aki ezt mondta: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszedeim soha el nem múlnak!

Advent ideje jó alkalom arra, hogy számba vegyük, milyen váradalmak között élünk, mit várunk a holnaptól, a jövőtől? Ott van – e váradalmaink között Krisztus dicsőséges visszajövetele, s komolyan vesszük-é ezt?

Ha adventi ember akarsz lenni akkor tedd váradalmaid listáján az első helyre ezt a mondatot: Várom az Urat!

Dr. Pungur József

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s