Te vagy-é az? – Rev. Dr. Pungur József

Te vagy-é az?

Te vagy-é az, aki. eljövendő,vagy mást váirjunk?

(Lukács 7: 20.b.)

Egyetlen keresztény emiber sem kerülheti el Keresztelő János kérdését, aki Heródes börtönében ülve teszi fel Jézusnak a kerdést: “Te vagy-é az; aki eljövendő”, vagy mást várjunk? Más szavakkal: a Názáreti Jézus-e Messiás, Üdvözítő – vagy nem? Ez a kérdés mindigaktuaális, izgalmas és ssrsdönt5; de mennyivel inkabb az a közelgő Advent idejen: érdemes-e Őt várni, elé készülni,.Vele nagyobb közösségre jutni vagy nem?

A jánosi kérdés mögött három motívum húzódik rneg,

Először is van ebben a kérdésben egy rnagyfokú bizonytalanság:. Te. vagy-é a Messiás vagy talán más lesz az ? A válaszon áll vagy bukik János életének, prófétai szolgálatának értelme vagy értelmetlensége. A régi messiási jövendölések megvalósulása vagy hiábavalósága; Messiás várása. – érdemes-e Őt varni’, elé készúlni,.Vele nagyobb közössegre jutni vagy nem?

. Megérthetjük a Keresztelő bizonytalanságát, hiszen abban a korban – Palesztinában egymás után léptek fel magacsinálta messiások. Ezeknek hitetése és működése súlyos következményekkel járt a zsidó népre. Gondoljunk.Theudásra vagy GalileusJudásra, akiket a Cselekedetek könyve emlit. (5:36-37). Vajon mi nern vagyunk-e bizonytalanságban Krisztus felől? Nern keressük-e másban, máshol üdvösségünket vagy, már régen feladtuk mint olyan sokan kortársaink közül?

Azutan kételkedés is van. János kérdésében. Csakugyan Te lennél az? Keresztelő Jánosnak és kortársainak elképzelése más volt a Messiásról, mint amit Jézusban láttak. Messiási eszménvképüket a jó százötven évvel korábban élt Makkabeus Júdas,testesi­tette meg, aki felszabaditotta népét a gyűlölt pogány hellénista Hasmóneus dinasztia járma alól s a zsidók száz évig szabadon élhettek, amikor Kr.e 63-ban Pompeius Rőma uralma alá nem hajtotta őket. Most ebből akartak szabadulni. Csatákban győztes hősről álmodtak, aki ha kell, angyalok seregét vezényli majd, akinek fejsze van a kezében és szórólapát. Aki tűzzel ítél és keresztel. És akkor megjelenik. egy fehérruhás szelídtekintetetü vándor rabbi, volt ácslegény, .szegény és világi hatalommal nem rendelkező, akiről az terjed, hogy ő a megígért Messiás? Csoda-e, ha kételkednek?. Csak ennyi valósulna .rneg ked­ves álmukból? Valóban Te vagye a Messsiás? – teszik fel ma is a kétkedő kérdést Jézusnak: te egyszerű, te szegény és tragikus sorsu ember te lennél az? Vajon nem akadályoznak-e álmaink, elkepzeleseink a hite jutasra?

– Vegiil van ebben` a.kérdésben valami sejtés is mégis csak Te vagy.az? Hiszen János ismerte Jézust,:rokonok voltak általa keresztelkedett meg.. Hallotta Isten Lelkének bi­zonyágtételét:“Ez ‘az én szerelmetes Fiam …”János újra akarta hallani a .megerősitő” valaszt: Igen! Lefele hanyatló életében János így akart új, Krisztustól nyert bizonyos­ságra jutni:- Ott van-e.a mi kérdéseiinkben ez a mozzanat? Azért kérdezünk; hogy nagyobb­ bizonyosságra:jussunk?

Dr Pungur József

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s