2018. augusztus 20-ra. Kereszt a zászlón. – – Dr. Pungur József

Kereszt a zászlón

Az idei Szent István napi ünnepünk is szép, méltó, országszerte – és azon túl is – megünnepelt volt. Mégis kiemelkedő volt Budapesten a Kossuth téri Parlamentnél rendezett ünnepség, az állami zászló felvonásával, az államfő beszédével, az új tisztek eskütételével és a hagyományos esti ünnepzáró tüzijátékkal.

Mégis volt egy apró de fontos eseménye az ünnepnek, nevezetesen: most első ízben lengett a parlamenti zászlók között egy, a kereszttel ellátott zászló – szimbolizálva alaptörvényünk ama tételét, hogy Magyarország, keresztény pilléreken álló állam immár több, mint ezer esztendeje.

Sokan örömmel fogadták az új zászlót és annak üzenetét. Mi tagadás, lehetnek olyanok, akiket felháborít a kereszt látványa, hiszen vannak még a múltból ittragadt szocialista ateisták, azóta kifejlődött meggyőződéses kozmopolisták vagy éppen maguk választotta vallást követő egyedek, akik szívesen látnának a kereszt helyett valami más szimbólumot. Vörös csillagot, sápadt félholdat, égő napot vagy bármi mást, csak ne a keresztet.

Ezek dühösen morogják: az állam és az egyház már régóta szét van választva s ezek most újra előveszik a keresztény vallást s mint egy ideológiát a modern Magyarország elvi alapjává teszik. Hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell látnunk, hogy minden emberi közösség, vagyis társadalom, ha hosszú távon akar megmaradni, szüksége van egy vallásra, amely a szakrálissal vagy a transcedessel – teológiailag Istennel – köti össze. Ez nem csak ideológia, amely emberi kitaláció, szekuláris, és immanens – s így nincs meg benne a szakralitás ereje mint origó, éltető és megtartó erő.

A történelem meggyőzően bizonyitja a fenti tételt. Az ókori nagy népeknek istenei voltak. Úgymint az Egyiptomiaknak (Amon, Aton,Hórusz Izisz, Ozirisz…, az Asszir-Babilóniaknak Assur, Istár, Anu, Samas, Marduk… Görögknek Zeusz,, Aphrodité, Pallas Athéne s a Rómaiaknak Apolló, Jupiter, Ceres, Mars…).

Amikor a keletről beáramló misztériumvallások, kultuszok: Dionüszosz, Mithrász, Tammuz… megerőtlenítették a hagyományos vallásokat, így az istentelenül maradt népek, országok, államok és politikai-társadalmi rendszerek csakhamar összemlottak és letűntek a történelem színpadáról. Korunkban nem a szemünk előtt omlott össze deszakrális ideológiákra épült társadalmak a nemzetiszocialista Németorsszág és a kommunista államok Európában?

A Biblia arra tanít és int, Izráel népének történetével, hogy csak egy szakrális, azaz Istentől származó törvény teremthet és tarthat meg egy népet. Amikor Mózes kiszabadította a zsidókat az egyiptomi rabszolgaságból –. egy lázadozó horda volt.

Csak az Istentől származó törvények formálták őket néppé és addig marad az, amíg tagjai megtartják a szakrális törvényeket, máskülönben lassan ismét hordává süllyednek.

Hadriánusz római császár a Bar Kochba lázadás után 140-ben a zsidókat elűzte hazájukból. A világon szétszórodott zsidók mégis,1948-ig, államuk újjáalapításáig a diszapórában is megmaradtak zsidónak. Megtartották az Istentől két kőtáblára vésett és kapott szakrális törvényt s az viszont megtartotta őket üldözések, kitelepítések és progromok között.

Államalapító Szent Istán királyunk 1100 éve az isteni szakrális törvények pályájára tette országnunkat, sok kisiklatási kísérlet után országunk ismét visszazökkent a szentkirályi történeti, hagyományos és megtartani képes kerékvágásba.

Tartsuk is meg abban!

2018 augusztus 20. Dr. Pungur József

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s